ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

Ceylon-Blue Magpie
Black Egret, is an African heron.


Black Heron shades water with wings to see prey better. The Black Heron (Egretta ardesiaca) also known as the Black Egret, is an African heron.

Twelve-wired Bird-of-paradise


SURPRISING BEAUTY


WOMAN IS REFLECTED IN HER SOUR


THE BEAUTY OF WOMAN

IS NOT IN THE CLOTHES SHE WEARS,
THE FIGURE THAT SHE CARRIES,
OR THE WAY SHE COMBS HER HAIR.
THE BEAUTY OF A WOMAN IS SEEN IN HER EYES,
BECAUSE THAT IS THE DOORWAY TO HER HEART,
THE PLACE WHERE LOVE RESIDES.

TRUE BEAUTY IN A WOMAN IS REFLECTED IN HER SOUL.

HOPE FOR TOMORROW


EVERY NIGHT WE GO TO BED, WITHOUT ANY ASSURANCE OF BEING
ALIVE THE NEXT MORNING BUT STILL WE SET THE
ALARM TO WAKE UP,
THAT'S CALLED `hope'

SANKRANTHI FESTIVAL MUGGU


THANK YOU ALL OF YOU


FULL IMAGE OF RICH LORD SRI VENKATESWARA SWAMY


ALWAYS BE POSITIVE TO ATTRACT GOOD CIRCLE


WHAT GOES AROUND, COMES AROUND.
KEEP YOUR CIRCLE POSITIVE.
SAY GOOD WORDS. 
THINK GOOD THOUGHTS.
DO GOOD DEEDS.

GOLDEN LORD SRINIVASA IMAGE


LORD SRINIVASA IMAGE


LORD PANCHAMUKHA HANUMAN STATUE IMAGE


LORD SRI SAI BABA IMAGE


GOD WILL NEVER LEAVE YOU EMPTY.


GOD WILL NEVER LEAVE YOU EMPTY.
HE WILL REPLACE EVERYTHING YOU LOST.
IF HE ASKS YOU TO PUT SOMETHING DOWN,
IT'S BECAUSE, HE WANTS YOU TO PICK UP
SOMETHING GREATER.

BEAUTIFUL WOMEN PAINTING


KUCHIPUDI AND BHARATHA NATYAM COMPETITION


BE A GOOD MAN


INDIAN BRIDE PAINTING


BOLLYWOOD BEAUTY KAREENA KAPOOR ART PAINTING


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...