loading...

ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

MODERN AND LATEST WOMEN ACCESSORIES COLLECTION
TELUGU ACTRESS ISHA TALWAR PHOTOS AND PICS

beautiful sarees beauties


HEALTHY YOGA TIPS IN LEISURE TIME


LIST OF NAMES OF LORD MAHADEV IN SIVA PURANAM


శివునికి పురాణాలలో ఉన్న పేర్లు

వేదాలు, పురాణాలు మరియు ఉపనిషత్తులలో శివునికి అనేక పేర్లతో స్మరిస్తుంటారు.
వాటిలో కొన్ని పేర్లు మీకోసం...

హర-హర మహదేవ, రుద్రుడు, శివుడు, అంగీరాగురు, అంతకుడు, అండధరుడు, అంబరీషుడు,

అకంప, అక్షతవీర్యుడు, అక్షమాలి, అఘోర, అచలేశ్వరుడు, అజాతారి, అజ్ఞేయ, అతీంద్రియుడు,

అత్రి, అనఘ, అనిరుద్ధ్, అనేకాలోచనడు, అపానిధి, అభిరాముడు, అభీరు, అభదన్, అమృతేశ్వర్,

అమోఘ, అరిదమ్, అరిష్టనేమి, అర్ధేశ్వర్, అర్థనారీశ్వరుడు, అర్హత్, అష్టమూర్తి, అస్థమాలి, ఆత్రేయ,

ఆశుతోష్,ఇంద్రభూషణుడు, ఇందుశేఖరుడు, ఇకంగ, ఈశాన్, ఈశ్వరుడు, ఉన్నమత్తవేషుడు, ఉమాకాంతుడు,

ఉమానాథ్, ఉమేష్, ఉమాపతి, ఉరగభూషణ్, ఊర్ధ్వరేతా, ఋతుధ్వజ, ఏకనయన్, ఎకపాద్, ఎకలింగ, ఎకాక్ష,

కపాలపాణి,కమండలధర, కళాధర్, కల్పవృక్ష, కామరిపు, కామారి, కామేశ్వర్, కాలకంఠ, కాలభైరవ, కాశీనాథ్,

కృత్తివాసా, కేదారనాథ్, కైలాశనాథ్, క్రతుధ్వసీ, క్షమాచార్, గంగాధర, గణనాథ, గణేశ్వర, గరళధర, గిరిజాపతి,

గిరీష్, గోనర్ద్, చంద్రేశ్వర్, చంద్రమౌళి, చీరవాసా, జగదీశ్, జటాధర, జటాశంకర్, జమదగ్ని, జ్యోతిర్మయ్,

తరస్వీ, తారకేశ్వర్, తీవ్రానంద్, త్రిచక్షు, త్రిధామా, త్రిపురారి, త్రియంబక్, త్రిలోకేశ్, త్రయంబక్, దక్షారి,

నందికేశ్వర్, నందీశ్వర్, నటరాజ్, నటేశ్వర్, నాగభూషణ్, నిరంజన్, నీలకంఠ, నీరజ,

పరమేశ్వర్, పూర్ణేశ్వర్, పినాకపాణి, పింగలాక్ష్, పురందర్, పశుపతినాథ్, ప్రథమేశ్వర్,

ప్రభాకర్, ప్రళయంకర్, భోలేనాథ్, బైజనాథ్, భగాలీ, భద్ర, భస్మశాయీ, భాలచంద్ర్, భువనేశ్,

భూతనాథ్, భూతమహేశ్వర్,మంగలేశ్, మహాకాంత్, మహాకాల్, మహాదేవ్, మహారుద్ర్, మహార్ణవ్,

మహాలింగ్, మహేశ్, మహేశ్వర్, మృత్యుంజయ, యజంత్, యోగేశ్వర్, లోహితాశ్వ్, విధేశ్, విశ్వనాథ్,

విశ్వేశ్వర్, విషకంఠ్, విషపాయీ, వృషకేతు, వైద్యనాథ్,

శశాంక్, శేఖర్, శశిధర్, శారంగపాణి, శివశంభు, సతీష్,

సర్వలోకేశ్వర్, సర్వేశ్వర్, సహస్రభుజ్, సాంబ, సారంగ, సిద్ధనాథ్, సిద్ధీశ్వర్,

సుదర్శన్, సురర్షభ్, సురేశ్, హరిశర్, హిరణ్య, హుత్ సోమ్, స్రుత్వా మొదలైనవి

BEAUTIFUL TULIP JOSHI - GLAMOROUS BEAUTY DESKTOP WALLPAPERS


SAREES BEAUTY PRIYANKA CHOPRA WALLPAPERS


BOLLYWOOD GLAMOUR WALLPAPERS AND PICS
PARTY WEAR DESIGNER SAREE AND BLOUSES PICS AND PHOTOS


WHAT IS ASTOTHARA SATAM - 108 AND ASTOTHARA SAHASRAM - 1008 - ITS IMPORTANCE - ARTICLE IN TELUGU


అష్టొత్తర శతం (108) , అష్టొత్తర సహస్రం (1008) అంటారు అని అంటారు. 

ఈ సంఖ్యలకు ప్రాధాన్యం ఏమిటి ?

ఇవి పరిపూర్ణతని తెలియ చేసే సంఖ్యలు.

1-ఏకం అద్వితీయం బ్రహ్మ - ఒక్కడే అయిన పరబ్రహ్మను సూచిస్తుంది.

'0' లేదా '0 0' మిధ్యాత్మకమైన జగత్తును సూచిస్తుంది. 'పంచభూతాలు ,మనోబుద్ధి అహంకారాలు ' కలిస్తే ప్రకృతి .
"భూమి రాపోనలో వాయుః ఖం మనోబుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టధా "అని గీత లో చెప్పారు.
పరబ్రహ్మ - జగత్తు - ప్రకృతి - వీటిని సూచించే సంఖ్యలివి అని శాస్త్రకారులు వివరించారు. 

"విశ్వం శతం సహస్రం సర్వం అక్షయ వాచకం " అని మహాభారత వచనం శతం ( నూరు) , సహస్రం ( వెయ్యి) , సర్వ - ఇవన్నీ అనంతతత్వాన్ని సూచిస్తాయి. పరమాత్ముడు అనంతుడు. ఆయన లీలలు ,మహిమలు, గుణాలు అనంతాలు . వాటిని పేర్కొనగలిగే అనంత తత్వ శక్తి మనకి లేదు,కాని అనంతతత్వాన్ని సూచించే సంఖ్యలతో చేసే నామపారయణాదుల వల్ల మన బుద్ధిని అనంత తత్వంతో అనుసంధానం చెయ్యగలుగుతాము.

అందుకే శతం, సహస్రం - అనుష్టానం లో ప్రధానమయ్యయి, అయితే '8' సంఖ్యను కలిపి - మొత్తంగా 108, లేదా 1008 - చేస్తే , వీటిని కలిపితే '9' వస్తుంది. ఇది పూర్ణ శక్తి. అన్ని అంకెలు '9' లోనే ఉన్నాయి.

ఈ విధముగా 108/1008 పూర్ణత్వానికి ప్రతీకలుగా ఉన్నాయి.


ANGEL BEAUTY


OLD INK POTమొదటి బొమ్మలో వున్న ఇత్తడి నిప్పుకోడి బొమ్మ సిరాబుడ్డీ అంటే వింతగా

తోచవచ్చు. పూర్వం సిరాలో ముంచి వ్రాసే కలాలే వాడేవారు. టేబుల్ పై అందంగా

వుండే ఈ నిప్పుకోడి బొమ్మ రెక్కలు తెరిస్తే(2) సిరాపోసుకోనే గిన్నె రూపంలో ఖాలీ

వుంటుందన్న మాట. 

yoga increases memory power - some indian yoga tips for memory gain


maharani - the princess


WHAT IS FAT - HOW FAT FORMS IN HUMAN BODY - WHAT IS THE DANGER WITH FAT IN HUMAN BODY - HOW MUCH COLESTRAL MUST PRESENT IN OUR BODY ETC - ARTICLE ON INFORMATION ABOUT COLESTRAL


loading...