loading...

ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

POWER OF A COMMON MAN - KIDS STORY


CALMNESS


STRAW BERRY IS NOT ONLY GOOD FOR HEALTH, BUT ALSO KEEP SKIN SHINY ROUND THECLOCK


ARTICLE ABOUT DENTAL PROBLEMS IN KIDS - MOST OF THE CHILDRENS NOW A DAYS FACING HOLES IN TEETH - DOCTOR'S ADVISE TO TAKE NECESSARY STEPS TO CLEAR THE HOLES IN TEETH AND MEDICAL PRECAUTIONS TO BE TAKEN BY PARENTS


FESTIVAL SPECIAL FOR KIDS - PATTU PARIKINI DESIGNS ARTICLE


DOCTORS ADVISE ON NO SLEEP PROBLEM - ARTICLE IN TELUGU ABOUT SLEEPING PROBLEM AND ITS REMEDIES


HOT BEAUTY DEEKSHA BEAUTY


ARTICLE ABOUT HEALTH PHOBIA'S DETECTED BY EXPERTS


DOCTOR - TIK TIK


FIND EIGHT DIFFERENCES FOR KIDS - PUZZLES COLLECTION


AMAZING EYE SIGHT OF VERONICA SIDER - GERMAN DENTIST - SHE CAN IDENTIFY A HUMAN STANDING LONG 1.6 KM VERY CLEARLY


ILIYANA BEAUTY IN PANT AND SHIRT LOOKING HOT


ARTICLE ABOUT JOINT INFECTION AND HOW TO TAKE CARE OF JOINT INFECTION - DOCTORS ADVISE IN TELUGU


GEORGEOUS INDIAN MOVIE ACTRESS

PUJA / BHAKTHI ARTICLE ON LORD SANESWARA ON SANE TRIYODASI ON 23-08-2014


THRINALLURU DHARBHARUNYESWARA SWAMI AND SANESWARA SWAMY TEMPLE


PRAYER / PUJA TO LORD SANESWARA SWAMY ON SANE TRIYODASIFESTIVAL ARTICLE ABOUT SANI TRIYODASI IN TELUGU


TIPS TO MAINTAIN LIFE GOOD HABITS FOR ALL AGES


మంచి అలవాట్లు - దినచర్య సూచనలు 

1) ప్రొద్దున మేల్కొనగానే చెంబెడు లేక గ్లాసెడు మంచి నీళ్ళు తప్పని సరిగ్గా తాగాలి.

2) మలమూత్ర విసర్జన చేయకుండా ఏమి తినకూడదు. ప్రొద్దున్నే మల విసర్జనం అలవాటు లేని వాళ్ళు అట్టి అలవాటు చేసుకోవాలి. అందుకు రెండు గ్లాసులు గోరు వెచ్చని నిరు తగాలి.

3) భోజనం చేయునప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు మధ్యన నీళ్ళు తాగకూడదు.

4) యోగాభ్యాసం, వ్యాయామం చేసిన కొద్ది సేపటి దాకా ఏమి తినకూడదు. వాహ్యాళికి వెళ్లి వచ్చిన తరువాత కూడా కొద్దిసేపు ఏమి తినకూడదు.

5) నిద్రపోయే ముందు ఏమి తినకూడదు. భోజనానికి నిద్రకు మధ్య సాధ్యమైనంత వ్యవది వుండటం అవసరం.

6) ఉపవాస సమయంలో టిఫిన్ల పెరట అమితంగా తినకూడదు. జబ్బు పడినప్పుడు పత్యంగా ఆహరం తీసుకోవాలి.

7) పాసిపోయిన, మురిగిపోయిన ఆహార పదార్థాలు తినకూడదు. సగం పాడైన పండ్లు, పాడైనంత వరకు తొలగించి, బాగా వున్నది కదా అని మిగతా భాగం తినకూడదు.

9) భోజనం చేయుటకు ముందు నీళ్ళతో పాదాలు, ముఖం, చేతులు తప్పక కడుక్కోవాలి. అందువల్ల టెన్షను తగ్గుతుంది. భోజనం తేలికగా జీర్ణం అవుతుంది.

10) భోజనం చేయు సమయంలో ప్రశాంతంగా వుండాలి. మధ్య మధ్య మంతనాలు చేయడం, అదే పనిగా మాట్లాడుతూ వుండటం, మధ్య మధ్యన ఫోన్లు చేస్తూ వుండటం, ఫోన్లు వచ్చినప్పుడు భోజనం చేస్తూ మాట్లాడుతూ వుండటం సరికాదు.

11) భోజనానికి ముందు దైవ ప్రార్థన తప్పక చేయాలి.

12) భోజనం చేశాక 10 నిమిషాలపాటు పచార్లు చేసి, కనీసం 5 నుంచి 10 నిమిషాల సేపు వజ్రాసనం వేయాలి.

100 PERCENT SLEEP IS NECESSARY TO ALL AGES


ANCIENT YOGA GIVES RELIEF FROM NERVOUS PAIN


BETA CAROTENE STOPS ATTACKING CANCER AND HEART ATTACK DISEASES


  1. beta-Carotene
    Chemical Compound
  2. β-carotene is a strongly colored red-orange pigment abundant in plants and fruits. It is an organic compound and chemically is classified as a hydrocarbon and specifically as a terpenoid, reflecting its derivation from isoprene units. 
  3. FormulaC40H56
  4. Boiling point633 °C
  5. Molar mass536.8726 g/mol
  6. IUPAC IDbeta,beta-Carotene
  7. Density940.00 kg/m³
  8. Melting point180 °C

DESI ACTRESS AND MODEL Sarayu Mohan


GANESH NAVARATHRULU ARTICLE IN TELUGU


Artist Sukhi Barber'S AMAZING SCULPTURES PICS


Artist Sukhi Barber was born in England and, from a very young age, she was always interested in pursuing her artistic passions. After attending art school and completing her formal training in sculpture, she traveled to Kathmandu, Nepal, and spent twelve years studying what she describes as the "timeless quality of peace and balance that she found in the art of Asia."

Barber's human figures are a fascinating blend of her training in both sculpture and philosophy. Through her creative practice, she intends to bridge the cultures of East and West in which the peaceful essence of Buddhist tradition sits calmly in unison with the patterns and designs of a traditional bronze casting artform.

In her sculptures, Barber produces a rich visual beauty with a compelling draw to Buddhist traditions. She says that the pieces are meant to explore "themes of hidden potentials, and the transcendence of our limiting view of a solid reality." As viewers, we are instantly drawn in to the captivating displays, and then we quietly progress into a reflective mindfulness that travels beyond the surface of the bronze.

Beautiful Navavarana Puja


Ruhani Sharma - THE STAR BEAUTYAdd captionLOVE TRIANGLE MATTER


Meera Muralidharan - Malayalam beautyloading...