ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

INDIAN CELEBRITIES HOT PICSMOVIE NEWS ABOUT TOLLYWOOD CLASSIC - PALNATI YUDHAM IN TELUGU


INFORMATION ABOUT BEAUTIFUL GLOW IN THE DARK JEWELLARY
BEAUTIFUL MODERN DESIGNER BLOUSES COLLECTION FROM SaiMitraa Fashion Boutique
Growing up,I was never the kind of girl to dream about wedding dresses and preety houses.
For more details Contact : 9842219886

IN RECENT DAYS WOMEN MUST PREFER TO TAKE SOME MEDICAL TESTS REGULARLY FOR HER GOOD HEALTH


BIG BUTT BEAUTY IS ALWAYS SMARTER AND HEALTHIER - RECENT ANALYSIS EXPERTS SAYS


A BIG BUTT IS A HEALTHY BUTT – SCIENTISTS SAY THAT WOMEN WITH BIG BUTTS ARE SMARTER AND HEALTHIER


Scientists at the Oxford University revealed in a recent study that women with larger behinds are less likely to develop chronic diseases and are smarter than women with average or smaller behinds, interesting right? They revealed that these women have lower cholesterol levels thanks to their hormones which help them process sugars faster. Moreover, it was also concluded that women with larger buttocks are at a smaller risk of developing cardiovascular conditions or diabetes compared to the other group. This is all due to the fact that these women have a surplus of Omega 3 fatty acids, which is also responsible for the improved brain function.
The ABC News reports Professor Konstantinos Manolopoulos’s statement, the leader of the study, “Professor Konstantinos Manolopoulos, who leads the team at the University of Oxford, says that women with more fat on the buttocks have lower levels of cholesterol and glucose.”
All of these conclusions are based on information from more than 16.000 women analyzed. Having a big butt also favors leptin levels in the female body, which is a hormone responsible for regulating the weight, and the dinopectina, a hormone with anti-inflammatory, vascular-protective and anti-diabetic attributes.
The adipose tissue of the buttocks traps harmful fatty particles and prevents cardiovascular disease.
Apparently, similar studies have been conducted by universities in California and Pittsburgh that came to the similar conclusion – women with bigger butts, wide hips and smaller waists may even have a longer life expectancy.

SHORT STORY ABOUT WORK AND ENJOY FRUITFUL RESULT IN TELUGU


WORLD MOST BEAUTIFUL PAINTINGS COLLECTION

BEAUTIFUL SRUTHI HASAN AMAZING ART


FREEHAND SQUARE WITH CIRCLE RANGOLI ART


LORD MAHESWARA AND PARVATHI HD PIC


DESI GIRL VILLAGE PAINTING


BUDDHISM BHAKTHI ARTICLES IN TELUGU - WHAT IS RELIGION - HOW RELIGION INSPIRES HUMANS

Buddhism is a religion to about 300 million people around the world. The word comes from 'budhi', 'to awaken'. It has its origins about 2,500 years ago when Siddhartha Gotama, known as the Buddha, was himself awakened (enlightened) at the age of 35.

SRI KODAVATI GANTI KUTUMBA RAO - LANGUAGE TIPS FOR WRITERS


PLAYING KIDS AT HOME - KIDS DRAWING IDEAS


TIPS TO GIVE REST TO EYES - EYES PROTECTION TIPS IN TELUGU


IS SURGERY IS NECESSARY FOR KNEE - JOINT PAINS - DOCTORS ANALYSIS ABOUT KEEN PAINS AND PRECAUTIONS TO BE TAKEN TO TAKE CARE OF KNEE JOINTS IN TELUGU


BEE COOL SUN UNCLE


MANA BEAUTY RAASI KHANNA IN RED


Zein-ul-ab-ud-din's Tomb, in Srinagar.


Gateway of enclosure,! 
(once a Hindu temple) 
Now it is called Zein-ul-ab-ud-din's Tomb, in Srinagar. 
Probable date A.D. 400 to 500, 
.
1868. John Burke. Oriental and India Office Collection. British Library.

ZIG ZIG LIFE


Surya Mandir at Martand, .Kashmir... photographed by John Burke, 1868.


HINDI POLITICAL CARTOONS COLLECTIONARTICLE ABOUT SRIKURMAM TEMPLE - SRIKAKULAM


TIPS IN TELUGU TO OVERCOME C-VITAMIN PROBLEM


BACHI - KAMESH - VASTHU CARTOONS


LIFE UNDER TREES


BACHI - MISSED KALLS GURU


COMPETITION - HINDI CARTOONS


CONTROL BLOOD PRESSURE BY EATING CURD DAILY


SEXY SWIMMING


Beautiful Blouse of Fabric In Brocade - Royal Blue


Bachi - Smoking is injurious to health


BACHI KALTHI KARTOONS


BRIEF HISTORICAL INFORMATION ABOUT LORD SRI BHIMESWARA SWAMY - DRAKSHARAMAM ALSO KNOWN AS DHAKSHINA KASI
NO WEIGHT LIFTING DEAR


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...