ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

HEALTH BENEFITS WITH OIL PULLING -


Oil pulling, also known as "kavala" or "gundusha," is an ancient Ayurvedic dental technique that involves swishing a tablespoon of oil in your mouth on an empty stomach for around 20 minutes. This action supposedly draws out toxins in your body, primarily to improve oral health but also to improve your overall health.

A TRIBUTE TO Louis Braille - INVENTOR


Louis Braille was a French educator and inventor of a system of reading and writing for use by the blind or visually impaired. His system remains known worldwide simply as braille.

INFORMATION ABOUT FOOD GRAINS CONTAINS IRON CONTENT WHICH HELPS HEALTHY GROWTH IN KIDS AND WOMEN


ARTICLE ABOUT AMAZING ARCHITECTURE AND ENGINEERING WONDER - NAGARJUNA SAGAR DAM


What is Mouth Cancer - Oral cancer - Also called: oral cavity cancer - Oral Cancer: Symptoms, Causes, Treatments - Oral Cancer Facts


BREAST CANCER PROBLEM IS HIGH IN INDIA - EXPERTS ANALYSIS


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...