ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

BLACK HEADS vs TOMATO


HEALTH WITH ORGANIC FRUITS- TIPS 2 SELECT ORGANIC FOOD ITEMS


SANKRANTHI FESTIVAL HALF CIRCLES MUGGU


HUNDRED PERCENT FRUIT HEALTH


GOOD DIGESTION WITH DRINKING BUTTER MILK REGULARLY


MRITYUNJAY TOONS


ATM BANK - IT RAIDS FULL CASHMESMERIZING TELUGU BEAUTIES
SANKRANTHI FESTIVAL - KAMALA PADMAMALU MUGGU


DESI MOVIE MEDIA MAGIC BEAUTIES
BANK TIME UP READY TO ATTACKSANKRATHI FESTIVAL BIG JASMINE FLOWERS MUGGU


ONE LAKH PENALTY


SANKRANTHI PEACOCK MUGGULU


BRIEF INFORMATION ABOUT STORY OF GODDESS OF DHUMAVATHI


Goddess Dhumavathi

Goddess Dhumavati is the seventh form of the ten 'Mahavidyas'. In this form, the Goddess is portrayed as widow without Shiva. She has a smoky complexion, and rides a chariot with a flag bearing a crow or sometimes She is shown riding a crow. She is tall and wears pure white clothes. She is extremely unattractive and is associated with negative things like annoyance, greed, distress, failure, sorrow, loneliness and disgrace. She resides in burning grounds as well. But despite these depressive features, the Goddess blesses Her devotees with unnatural abilities and fulfills all their wishes.

Let us find out about the story of this Goddess who devoured Lord Shiva and became a widow.


Story Of Dhumavati

There are many versions of the story of Goddess Dhumavati. One of them says that once the Goddess Parvati felt very hungry. But there was no food available. So, She asked Her husband Lord Shiva to provide some food for Her. Shiva asked Her to wait for some time and went into meditation. Unable to control Her hunger, Goddess Parvati became furious, took the form of Kali and ate up Lord Shiva. Her extreme hunger is satisfied only by consuming Lord Shiva.

However, when Lord Shiva realised that Parvati has devoured Him, He becomes angry. As the third eye of Shiva opens, the Goddess is unable to contain the extreme energy. So, She turns smoky due to the burning energy of Shiva. She soon realises Her mistake and asks Lord Shiva for forgiveness. She disgorges Lord Shiva, who curses Her to wander like a widow.

Let us find out about the story of this Goddess who devoured Lord Shiva and became a widow.

POLITICAL DEMONTISATION


POWER OF POSITIVE THOUGHT AND POSITIVE THINKING


BRIEF TELUGU ARTICLE ABOUT GODDESS YELLAMMA JHATHARA IN KARNATAKA STARTING FROM MARGASIRA POURNAMI (SANKRANTHI FESTIVAL DAYS)


TELUGU INTERVIEW WITH GUINNESS WORLD RECORD HOLDER SMT VIJAYA NIRMALA ABOUT MAHANATI SAVITHRI


BHOGI BHAGYALU - SANKRANTHI FESTIVAL PUJA TRADITIONS IN TELUGU


SANKRANTHI FESTIVAL RANGOLI - LORD GANESH ON LOTUS FLOWER


SANKRANTHI PANDUGA MUGGULU - COLOURFUL INDOOR FLOOR DECORATION RANGOLI
SANKRANTHI FESTIVAL MUGGULU - BIG SUN FLOWER


SANKRANTHI PANDUGA MUCHATLU


SANKRANTHI FESTIVAL TRADITIONS AND CULTURES - HARIDASU


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...